K9 V

Maszyna sitodrukowa do zadruku przedmiotów uformowanych ze szkła i tworzywa sztucznego

Koncepcja:

Zadruk sitodrukowy za pomocą do 8 farb UV lub termoplastycznych (ceramicznych lub organicznych) dokonywany na elementach uformowanych z tworzywa sztucznego lub szkła o cylindrycznym lub stożkowym kształcie (butelki, naboje do drukarek, strzykawki, trzpienie itp.)

Cechy:

 • Mechaniczny system pozycjonowania podstawy lub boku, obrót w lewo lub w prawo
 • Precyzyjne ustawienie sita (wzdłużne, poprzeczne, rotacyjne, wg wysokości)
 • Mechaniczne sterowanie raklem (w tym funkcja automatycznej blokady rakla „no article – no print“), precyzyjne przy każdej prędkości
 • Pneumatyczne ustawianie siły rakla dla poszczególnych zespołów drukujących podczas pracy maszyny
 • Bezstopniowe ustawianie kąta rakla
 • Nakładak farby
 • Obróbka wstępna za pomocą płomienia, techniki Corona lub stacji antystatycznej
 • Szybkocykliczna maszyna liniowa o przejrzystym układzie, z pryzmatycznym mechanizmem celowania
 • W zależności od rodzaju artykułu wydajność do 200 artykułów na minutę przy zastosowaniu podwójnym
 • Możliwość rozszerzenia modułowego
 • Centralny mechanizm nastawczy długości artykułu
 • Szybka zmiana pryzmatów
 • Uchwyty są otwierane i zamykane za pomocą mechanicznego sterowania krzywkowego w celu osiągnięcia dużej szybkości i niezawodności
 • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranów dotykowych
 • Bezstopniowa regulacja prędkości z szybkim uruchamianiem i zatrzymaniem
Dalsze opcje:
 • Jednoczesny zadruk powierzchni bocznej i szyjki (przedmiotów walcowatych lub stożkowych) w jednej stacji drukującej
 • Zastosowanie podwójne z możliwością przełączenia na pojedyncze
 • Pośrednie lub bezpośrednie ogrzewanie sita
 • Średnica artykułu do 200 mm przy ograniczonej długości druku
 • Kontrola nadruku
 • Suszarka z gorącym powietrzem
 • Możliwość wyboru kierunku przebiegu maszyny
 • Wersja wieloliniowa
 • Artykuły o długościach powyżej 350 mm

Dane techniczne:

Wersja I K9 V:

 • Stacje drukujące: maks. osiem w jednym urządzeniu
 • Możliwości zastosowania: nadruki maks. 8-kolorowe lub (w przypadku zastosowania podwójnego) jednoczesny zadruk dwóch artykułów nadrukami 4-kolorowymi
 • Średnica artykułu: ok. 8 - 70 mm
 • Długość artykułu: ok. 40 - 280 mm
 • Wydajność druku: w zależności od typu artykułu i dekoracji do ok. 7200 sztuk na godzinę w przypadku zastosowania pojedynczego i ok. 12000 sztuk na godzinę w przypadku zastosowania podwójnego 


Wersja II K9 V:

 • Stacje drukujące: maks. 6 w jednym urządzeniu
 • Możliwości zastosowania: nadruki maks. 6-kolorowe lub (w przypadku zastosowania podwójnego) jednoczesny zadruk dwóch artykułów nadrukami 3-kolorowymi
 • Średnica artykułu: ok. 30 - 100 mm
 • Długość artykułu: ok. 40 - 350 mm
 • Wydajność druku: w zależności od typu artykułu i dekoracji do ok. 6600 sztuk na godzinę w przypadku zastosowania pojedynczego i ok. 9600 sztuk na godzinę w przypadku zastosowania podwójnego 


Wersja III K9 V:

 • Stacje drukujące: maks. 6 w jednym urządzeniu
 • Możliwości zastosowania: zadruki maks. 6-kolorowe
 • Średnica artykułu: ok. 30 - 120 mm
 • Długość artykułu: ok. 40 - 350 mm
 • Wydajność druku: w zależności od typu artykułu i dekoracji do ok. 5900 sztuk na godzinę dla zastosowania pojedynczego